Wyniki badania dotyczącego innowacyjności Polaków

Informacja prasowa
październik 2014 r.

Innowacje w obszarze zdrowia pilnie potrzebne
Wyniki badania dotyczącego innowacyjności Polaków

Najważniejszym obszarem tworzenia innowacyjnych rozwiązań i produktów jest dla Polaków zdrowie, jak wynika z „Raportu 3M Innowacyjny Polak 2014”. Jednocześnie ponad połowa respondentów ma poczucie, że Polska sprzyja rozwojowi innowacji. Kto zatem powinien być odpowiedzialny za postęp w tej dziedzinie?

Innowacje mają ogromną wartość dla Polaków. Ponad 60 proc. z nich uważa, że jesteśmy narodem innowacyjnym, a klimat w kraju sprzyja rozwojowi innowacyjności. Jednak na szczeblu ogólnopolskim nad rozwiązaniami innowacyjnymi przeważają rozwiązania tradycyjne. Twierdzi tak ponad 70 proc. respondentów, którzy wzięli udział w badaniu opinii, przeprowadzonym przez TNS Polska na zlecenie firmy 3M, w ramach kampanii „Łączą nas innowacje”.

Obszarem, który zdaniem Polaków w najwyższym stopniu zasługuje na rozwój innowacji, jest zdrowie. Niemal dwie trzecie badanych uważa (60 proc.), że właśnie tu tworzenie innowacyjnych rozwiązań i produktów jest najważniejsze. Zdecydowana większość jest zdania, że innowacje wpływają na skuteczność leczenia i komfort pacjentów (88 proc.), zmniejszają ryzyko zakażenia podczas zabiegu (85 proc.), a także pozwalają skrócić czas hospitalizacji (84 proc.).

– Oznacza to, że potoczne powiedzenie „zdrowie jest najważniejsze” znajduje swoje odzwierciedlenie w opiniach społeczeństwa. Spośród wielu kategorii to właśnie ta wartość jest Polakom najbliższa. Bez dobrego zdrowia trudniej cieszyć się przyjemnościami i udogodnieniami z pozostałych sfer – komentuje wyniki Joanna Skrzyńska, koordynatorka badania z TNS Polska.

Na kolejnych pozycjach znajdują się gospodarka (39 proc.) i bezpieczeństwo (38 proc.), a także praca (31 proc.) i nauka (30 proc.). Znacznie rzadziej ankietowani wspominają o innowacjach z obszaru domu i gospodarstwa domowego (18 proc.), informatyki (15 proc.) oraz kultury i sztuki (7 proc.). W odniesieniu do priorytetowych obszarów innowacyjności opinie kobiet i mężczyzn są podobne.

Jak Polacy postrzegają produkty innowacyjne? Jako rozwiązania ułatwiające życie. Połowa badanych deklaruje, że korzysta z nich na co dzień w domu. Prawie tyle samo ma styczność
z produktami innowacyjnymi w obszarze bezpieczeństwa oraz zdrowia.

Polacy są zgodni w kwestii wyboru rozwiązań z obszaru zdrowia i bezpieczeństwa, które ich zdaniem są najbardziej innowacyjne. Prawie połowa respondentów (49 proc.) poproszona o wybranie z listy trzech takich produktów wskazała lekki gips syntetyczny stosowany podczas złamań i urazów zamiast gipsu tradycyjnego.

Na drugim miejscu (40 proc.) znalazły się opatrunki pooperacyjne zmniejszające ryzyko zakażeń. Na trzecim miejscu pojawił się elektroniczny stetoskop, umożliwiający diagnozowanie pacjenta i osłuchiwanie pracy jego serca na odległość (28 proc.). Niewiele mniej uznania zyskują zamki ortodontyczne poprawiające zgryz i stan zębów (25 proc.).

Kto powinien być odpowiedzialny za rozwój innowacji w Polsce? W opinii badanych bezsprzecznym liderem rankingu podmiotów i instytucji, które powinny wspierać taki rozwój, są władze państwowe. Wskazuje na nie niemal połowa ankietowanych (48 proc.). Na drugim miejscu znajdują się instytucje badawcze (37 proc.), a na trzecim Unia Europejska (33 proc.) oraz uczelnie wyższe (32 proc.).

– Innowacje to motor napędowy wszelkich działań zarówno na szczeblu globalnym, lokalnym, jak
i indywidualnym, zwłaszcza w obszarze zdrowia – powiedział Sebastian Arana Araya, Dyrektor Zarządzający 3M Poland. – Nie wyobrażam sobie rozwoju kraju, przedsiębiorstwa, społeczeństwa, a nawet człowieka, jako jednostki, bez inwestowania w rozwój innowacyjnych rozwiązań i wspierania podejścia innowacyjnego w realizacji podejmowanych działań. Tylko takie nastawienie gwarantuje bowiem sukces i satysfakcję z efektów podejmowanych aktywności – dodał.

Według badanych największą barierą dla innowacyjności jest brak funduszy. Ponad 60 proc. respondentów wymienia go, jako argument uniemożliwiający korzystanie z innowacyjnych rozwiązań. Inne utrudnienia, takie jak brak odpowiednich umiejętności, przywiązanie do tradycyjnych rozwiązań, czy strach przed nowymi rozwiązaniami wymieniane są niemal dwukrotnie rzadziej.

„Raport 3M Innowacyjny Polak 2014” dostępny jest na: www.laczanasinnowacje.pl

O badaniu
Badanie przeprowadzono między 27 czerwca a 2 lipca 2014 roku w ramach badania wielotematycznego OMNIBUS techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI). Wywiady przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób w wieku 15 lat i więcej. W badaniu zastosowano losowo-kwotowy dobór próby, który zapewnia losowy dobór lokalizacji do badania, a jednoczenie gwarantuje zgodność struktury próby ze strukturą populacji, eliminując potrzebę ważenia danych. Operat losowania stanowiła baza adresowa GUS, utworzona na bazie najbardziej aktualnego zbioru rejonów statystycznych i obwodów spisowych. Badaniem objęto całą Polskę.

O kampanii
„Łączą nas innowacje” to kampania komunikacyjna zainicjowana przez firmę 3M. Jej celem jest zbadanie poziomu innowacyjności Polaków oraz podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia i roli innowacyjnych rozwiązań w życiu codziennym. Ważnym elementem kampanii jest „Raport 3M Innowacyjny Polak 2014”, który powstał na podstawie badania opinii publicznej dotyczącego innowacyjności Polaków. W ramach kampanii powstała też strona internetowa www.laczanasinnowacje.pl, na której prezentowane są wyniki badania i każdy może zrobić sobie test na innowacyjność. Strona umożliwia również udanie się w podróż do świata innowacji, dzięki wirtualnej wycieczce po Centrum Innowacji 3M we Wrocławiu. Dodatkowo w ramach kampanii, na kanale Discovery Channel i Discovery Science prezentowane będą trzydziestosekundowe spoty, przedstawiające innowacje 3M.

O 3M
3M przekształca nowe idee w tysiące pomysłowych produktów i rozwiązań. Kultura twórczej współpracy firmy nieustannie inspiruje powstawanie zaawansowanych technologii, których podstawowym celem jest poprawa jakości życia. 3M to innowacyjna firma, która od początku swojego istnienia nieprzerwanie tworzy i dostarcza nowe rozwiązania ułatwiające ludziom życie. 3M osiąga przychody w wysokości 31 mld USD, zatrudnia 89 000 osób na całym świecie i działa w ponad 70 krajach. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.3M.com albo w kanale @3MNews na Twitterze.

O 3M w Polsce
3M Poland Sp. z o.o. jest filią koncernu Minnesota Mining and Manufacturing. W 2011 roku firma obchodziła dwudziestolecie istnienia na polskim rynku oraz dziesięciolecie rozpoczęcia działalności produkcyjnej. 3M w Polsce posiada cztery ośrodki produkcyjne: w Janinowie k/Grodziska Mazowieckiego, Rabce oraz dwa we Wrocławiu. Zatrudnia ponad 1800 pracowników. Centrala firmy mieści się w Kajetanach k/Warszawy. W czerwcu 2013 roku rozpoczęło działalność nowoczesne Centrum Innowacji 3M we Wrocławiu, w którym firma prezentuje swoje technologie i rozwiązania. 3M Poland oferuje ponad 10 000 produktów w ramach 5 grup biznesowych: Ochrona Zdrowia, Produkty Konsumenckie, Bezpieczeństwo i Grafika, Przemysł, Elektronika i Energetyka. Dotychczasowe inwestycje 3M w Polsce wyniosły ponad 400 mln USD.3M Poland od ponad 20 lat wnosi wkład w rozwój polskiego biznesu i gospodarki, za co otrzymuje liczne nagrody i wyróżnienia: „Firma XX-lecia 1990-2010”, Perła Polskiej Gospodarki 2012, Solidny Pracodawca 2013, Superbrand 2013 oraz Perła Innowacji PROGRESS 2013.

3M_Wykres_nr16

3M_Wykres_nr05

3M_Wykres_nr07

3M_Wykres_nr08

3M_Wykres_nr09

3M_Wykres_nr12

Więcej informacji na stronie: www.laczanasinnowacje.pl

Authors
Top