Socjotechniki

Socjotechnika

autorem artykułu jest Jakób Sztajber


SOCJOTECHNIKA.1162404_love_god_and_your_neighbor_1Socjotechnika, ogół metod, środków i działań praktycznych zmierzających do wywołania pożądanych przemian w postawach lub zachowaniach społecznych, np. oddziaływanie (pozytywne lub negatywne) nauczyciela na uczniów, wpływ reklamy na jednostkowe lub społeczne zachowania konsumpcyjne.Działania socjotechniki stanowią też jeden ze środków walki o władzę, rozwiązywania konfliktów społecznych, komunikacji społecznej itp.Podstawowe metody socjotechniczne to np. perswazja, manipulacja, intensyfikacja lęku. Klasycznym dziełem dotyczącym zastosowania socjotechniki w sprawowaniu władzy jest dzieło N. Machiavellego Książę. W praktyce oddziaływania socjotechniczne kierowane są zarówno na emocje (strach, współczucie, miłość), jak i na intelekt (prezentacja danych statystycznych, powoływanie się na badania i autorytety naukowe).Socjotechnika określana jest też jako inżynieria społ.

Cóż można tu jeszcze dodać? Z powyższego jasno wynika że socjotechnika to nic innego jak psychologiczna manipulacja człowiekiem w ściśle określonym celu, a celem tym są takie nasze zachowania, byśmy wobec stosujących je byli posłuszni, wykonywali wszystko to, co im tylko służy.

Nie ma tu miejsca na odczucia poszczególnego człowieka, ten bowiem został sprowadzony na dno, jest co najwyżej masą, towarem do urabiania. I rzeczywiście, patrząc na zachowania ludzi nie trudno zauważyć, że postępują tak, jak życzą sobie tego manipulanci. Słowo to oddaje całą prawdę o psychologach, socjotechnikach czy jakby ich jeszcze nie nazwać, których jedynym celem jest podporządkowanie.

Czy takie postępowanie można uznać za moralne, etyczne, katolickie?

Co prawda nie ma w tym przymusu bezpośredniego, gdyż jest to oddziaływanie na masę, niemniej uważam, że każda sugestia mająca jakikolwiek podtekst ekonomiczny, polityczny czy inny jest naruszeniem pewnych zasad moralnych, bo jest to zewnętrzne ingerowanie w umysł drugiego, bez zgody tego, do którego się ją kieruje.

Zastanawiam się czy nie jest to naruszenie mojego osobistego prawa do samostanowienia o sobie, prawa do wolności, skoro na każdym niemal kroku ktoś na mnie oddziałuje psychologicznie i psychicznie, wymuszając tym samym zmianę moich decyzji. Twierdzenie, że nie muszę jej ulegać, jest stwierdzeniem fałszywym a zarazem mającym usprawiedliwić tych, co stosują tak niecne praktyki. Przecież to dziecko już wie, że aby od tej metody się uwolnić musiałbym wynieść się na bezludną wyspę, co też jest niemożliwe bo takowych już prawie nie ma.

Nośnikiem oddziaływania psychologicznego i psychicznego jest reklama. Wymyślono to chytrze, w końcu każdy zapyta, – co nie mogę reklamować swego towaru? – odpowiem wówczas, – oczywiście że możesz, rób to jednak bezpośrednio, bo wtedy rzeczywiście ja decyduję czy oglądać twoją reklamę czy też wyrzucić ją do kosza.

Obecnie w każdym niemal miejscu ją widzisz, ocierasz się o nią czy tego chcesz czy nie, bo decydują o tym ci, którzy mają na to pieniądze, jako że jest to doskonały biznes. Przypomina to walkę z paleniem papierosów, gdy na każdej paczce umieszczono co prawda ostrzeżenie, lecz palacz nie zwraca na to uwagi, gdyż jest już uzależniony. To samo dotyczy reklam, niby nikt nie zwraca na nie uwagi, nawet jest temu przeciwny, lecz w podświadomości zapisane zostaje wszystko, co z zewnątrz do umysłu przenika. I to podświadomość, cel ataku zostaje skutecznie zaatakowana, a efekt może być tylko jeden, w końcu odniesie swój skutek.

Dlaczego o tym piszę? Bo chcę się przeciwstawić tak podłym technikom, w które zaangażowani są wybitni specjaliści. Szkoda, że swojej wiedzy nie wykorzystują na polu, na którym jest naprawdę wiele do zrobienia, np. walki z uzależnieniami. Tak, tylko, że jaki interes ma w tym państwo, by nagle ubyło im wielu palaczy, pijaków i innych uzależnionych od wszelkiego rodzaju używek?

Jest to tylko mój pojedynczy głos, być może nie mający większego znaczenia, bo w końcu ja decyduję tylko o sobie, nie mogę nikomu narzucać swej woli. I dobrze gdyby według tej zasady postępowali i inii.Jakób Sztajber


Jakób Sztajber, publikacja tylko w niezmienionej formie.


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#intensyfikacja lęku #socjotechnikan poradnik

Authors
Tags , ,

Related posts

Top