Dziecko Wiadomości Branżowe

Co nam zosta?o po europejskich mistrzostwach w pi?ce no?nej?

Europejskie mistrzostwa w pi?ce no?nej za nami. Co nam po nich pozosta?o? Stadiony, autostrady, dworce i… telewizory. W serwisie Allegro odnotowany zosta? a? 128% wzrost obrotu w przypadku telewizorów (w stosunku do analogicznego okresu

Europejskie mistrzostwa w pi?ce no?nej za nami. Co nam po nich pozosta?o? Stadiony, autostrady, dworce i… telewizory. W serwisie Allegro odnotowany zosta? a? 128% wzrost obrotu w przypadku telewizorów (w stosunku do analogicznego okresu w 2011). Sza? zakupów przypad? na 4 czerwca. To w?a?nie tego dnia jeden telewizor sprzedawa? si? co 3 minuty!

- G?ówn? przyczyn? wzrostów by?y oczywi?cie mistrzostwa w pi?ce no?nej oraz fakt, ?e impreza by?a rozgrywana w Polsce. Pewien wp?yw mia?a równie? Olimpiada, która rozpocznie si? ju? niebawem. Widocznie nasi U?ytkownicy uznali, ?e tak du?e imprezy sportowe w niewielkim odst?pie czasu to ?wietny moment by wymieni? telewizor i ogl?da? sportowe zmagania w doskona?ej jako?ci – komentuje ?ukasz Nowak, dyrektor Dzia?u Produktów Allegro.

Allegrowicze najch?tniej kupowali telewizory LCD, LED i 3D. Co trzeci sprzedany telewizor to Samsung, a co czwarty to LG. Najch?tniej kupowane by?y telewizory 32-calowe, a najwi?kszym sprzedanym telewizorem by? telewizor o przek?tnej ekranu 80 cali.

A to już wiesz?  Magia prezentów na Facebooku

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy