Wiadomości Branżowe

Wzrost wartości Barometru Carrefour w styczniu 2014 roku

Wzrost wartości Barometru Carrefour w styczniu 2014 roku
Styczniowa wartość Barometru Carrefour – Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej wyniosła -6,3 punktu (w skali od -100 do +100) i w porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca wzrosła o 1,7 punktu. Odnotowana w styczniu wartość Barometru Carrefour była najwyższa od listopada 2010 roku, kiedy to odnotowano dokładnie taką samą jego wartość.Mimo, iż był to już trzeci z rzędu wzrost wartości Barometru Carrefour, to wartość wskaźnika znajduje się nadal poniżej zera co oznacza, że w dalszym ciągu utrzymuje się niekorzystny stan koniunktury konsumenckiej.W ostatnim miesiącu na zmianę wartości Barometru Carrefour pozytywnie wpływały niemal wszystkie jego składowe: wzrost skłonności konsumentów do zakupów, poprawa ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wzrost nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej, wzrost dynamiki liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw oraz spadek wskaźnika inflacji. Wzrost wartości wskaźnika łagodzony był przez spadek nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Neutralne dla wartości Barometru

Styczniowa wartość Barometru Carrefour – Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej wyniosła -6,3 punktu (w skali od -100 do +100) i w porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca wzrosła o 1,7 punktu. Odnotowana w styczniu wartość Barometru Carrefour była najwyższa od listopada 2010 roku, kiedy to odnotowano dokładnie taką samą jego wartość.

Mimo, iż był to już trzeci z rzędu wzrost wartości Barometru Carrefour, to wartość wskaźnika znajduje się nadal poniżej zera co oznacza, że w dalszym ciągu utrzymuje się niekorzystny stan koniunktury konsumenckiej.

W ostatnim miesiącu na zmianę wartości Barometru Carrefour pozytywnie wpływały niemal wszystkie jego składowe: wzrost skłonności konsumentów do zakupów, poprawa ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wzrost nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej, wzrost dynamiki liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw oraz spadek wskaźnika inflacji. Wzrost wartości wskaźnika łagodzony był przez spadek nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Neutralne dla wartości Barometru było utrzymanie się na niezmienionym poziomie wartości bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej.

Nieznaczne tendencje wzrostowe Barometru Carrefour świadczą o poprawie sytuacji polskiej gospodarki. Według prognoz Instytutu w całym 2014 roku tempo wzrostu spożycia indywidualnego wyniesie 2,5 procenta.

Według naszych szacunków w roku 2014 możemy spodziewać się poprawy sytuacji rynkowej w Polsce, co jest widoczne w znaczącym wzroście wskaźnika w stosunku do poprzedniego miesiąca – mówi dr Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego będzie potwierdzał trend zmian wartości Barometru Carrefour – dodaje.

Według prognoz makroekonomicznych IBnGR, tempo wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach będzie coraz wyższe. Po nienajlepszym roku 2013, w którym tempo wzrostu PKB było najniższe od ponad dekady, w 2014 roku nastąpi przyspieszenie, a PKB wzrośnie o 2,7 procenta.

A to już wiesz?  Internetowa pomoc dla Orkiestry - co możemy zrobić?

Z perspektywy sektora handlowego najbardziej istotne są prognozy dotyczące dynamiki konsumpcji. W skali całego 2013 roku tempo wzrostu spożycia indywidualnego osiągnęło wartość poniżej jednego procenta, a więc stosunkowo niewielką. Poprawy oczekiwać należy w 2014 roku, kiedy to, podobnie jak w przypadku PKB, w każdym kolejnym kwartale obserwowany będzie przyrost dynamiki konsumpcji prywatnej.

Jak prognozuje IBnGR w tym roku zaczną się powoli odwracać również negatywne tendencje w kształtowaniu się popytu inwestycyjnego. Zahamowanie spadku nakładów inwestycyjnych i niewielki ich przyrost są sygnałem wzrostu gospodarczego w dalszej przyszłości.

Barometr Koniunktury Konsumenckiej jest wyliczanym comiesięcznie wskaźnikiem obrazującym aktualny stan koniunktury. Jego wartości zmieniają się w przedziale od -100 do +100. Wartości poniżej zera wskazują niekorzystna koniunkturę konsumencka, a powyżej – korzystną.

Tabela Zmiany składników cząstkowych BKK i ich wpływ na jego wartość

Nazwa zmiennej

Przyjęty przedział zmienności

Poprzednia wartość

Aktualna wartość

Wpływ
na zmianę BKK

Skłonność do zakupów

[0, 200]

90,1

92,5

0,48

BWUK

[-100, +100]

-22,7

-22,7

0,00

Koniunktura w handlu

[-100, +100]

-3,3

-2,4

0,18

Nominalna dynamika kredytów i pożyczek

[80, 160]

103,5

104,1

0,11

Realna dynamika sprzedaży detalicznej

[80, 140]

103,7

104,2

0,13

Dynamika liczby pracujących

[90, 110]

100,2

100,5

0,17

Dynamika cen konsumpcyjnych

[100, 105]

100,8

100,6

0,64

Nominalna dynamika wynagrodzeń

[95, 115]

103,1

103,1

-0,01

Łączna zmiana wartości BKK

 

+1,69

Grupa Carrefour

Carrefour jest pionierem i liderem wielkiej dystrybucji, który od ponad 50 lat wyznacza standardy na światowych rynkach handlu. Od wielu lat Carrefour jest numerem 1 wielkiej dystrybucji w Europie i 2 największym detalistą na świecie.

O Carrefour Polska

Carrefour Polska należy w 100% do Grupy Carrefour. W 1997 roku w Łodzi otwarto pierwszą placówkę Carrefour w kraju. Od tego czasu Carrefour Polska dynamicznie rozwija się we wszystkich formatach. Dziś pod szyldem Carrefour działa w Polsce ponad 600 placówek: hiper- i supermarkety, sklepy franczyzowe Carrefour Express w dwóch formatach: mini-market i convenience. W portfelu Carrefour znajduje się także 20 centrów handlowych skupionych w dużych i średnich miastach, jest także jednym z liderów na rynku przymarketowych stacji paliw. Carrefour Polska aktywnie działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, prowadzi szereg projektów na rzecz dzieci i społeczności lokalnych.

A to już wiesz?  eBay przy współpracy z trzema wybitnymi kanadyjskimi projektantami biżuterii stworzył ekskluzywną kolekcję walentynkową dostępną również na ebay.pl
Źródło Carrefour Polska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy